Jezírka

Lukáš Mikulka
tel.: 774 977 124
email: jezirka-sumperk@email.cz
IČO: 06758126 Napište nám

VODNÍ NÁDRŽE

Okrasná a koupací jezírka

Pravděpodobně nejběžnější variantou malých vodních nádrží jsou okrasná zahradní jezírka. Typicky jsou to menší nádrže bez jakékoliv filtrace, bez použití čerpadla a UV lampy. Nevyžadují pravidelné doplňování vody, zpravidla fungují na principu přírodního samočištění vody tzn. dochází zde k odčerpávání živin bahenními, plovoucími nebo ponořenými rostlinami. Na čistotě vody se zároveň může podílet působení zooplanktonu a případně menšího okrasných množství ryb, které nemají velké nároky na obsah kyslíku ve vodě, zpravidla se jedná o barevné formy karase a lína obecného. Jako zdroj vody k okrasnému jezírku může sloužit např. i svod z okapů rodinného domu.

Koupací jezírka jsou jakousi přírodní variantou klasických bazénů. Nutností u těchto nádrží je provoz čerpadla, mechanická filtrace doplněná nejméně kořenovou filtrací, která slouží zároveň jako biologický filtr a často i použití UV lampy, kterou ale může do jisté míry nahradit větší množství vodních rostlin čerpajících z vody živiny. V posledních letech koupací jezírka získávají oproti klasickým bazénům na popularitě.

Jezírka pro chov okrasných ryb

Pokud si přejete vybudovat jezírko určené pro chov ryb, je důležité k tomuto účelu přizpůsobit parametry nádrže, kapacitu filtrace, výkon čerpadla, i množství vodních rostlin. Jezírko osazené rybami, které pravidelně krmíme, vyžaduje 2-4x vyšší účinnost filtrace než je tomu u koupacích jezírek. Také tvar a spádování nádrže je vhodné přizpůsobit tak, aby maximum nečistot směřovalo do prostoru sání do filtrace.

Obvykle je u těchto nádrží vyžadována maximální průzračnost vody, proto bývá nutné i použití dostatečně výkonné UV lampy, která efektivně zabíjí řasy, bohužel ale ničí i zooplankton, který nám jinak může s bojem proti řasám a sinicím výrazně pomoci a zároveň poslouží i jako skvělá potrava pro ryby. Vhodnou konstrukcí nádrže, případně vybudováním planktonních hnízd je možné rozvoj zooplanktonu výrazně podpořit, a udržovat jeho populaci na potřebné úrovni. To ve výsledku umožňuje použití méně výkonné filtrace a tím i výrazné snížení celkových nákladů.

Okrasné ryby

Koi Kapr

Spolu s barevnými karasi, jde o nejpopulárnější druh okrasných ryb. Existuje velká škála barevných variant, i cenových kategorií těchto ryb. Na chov jsou koi kapři nenároční, běžně se chovají i v nádržích bez filtrace a oběhu vody, pro chov jsou vhodná jezírka o objemu alespoň 10m3 a minimální hloubce 130 – 150 cm. Optimální teplota vody pro růst je 20 – 25°C, na kvalitu a obsah kyslíku ve vodě není náročný. Je to všežravec, k jeho krmení se zpravidla používají různé granule a peletky, kterých je na trhu velká nabídka v různých kvalitách i cenových kategoriích. Dá se naučit i na krmení z ruky. Bez problémů přijímá i stejnou přirozenou potravu jako kapr obecný. Ve větších velikostech rád podrývá kořeny rostlin v jezírku, rozhrabuje štěrk a hledá potravu, s tím je vhodné počítat už při budování nádrže a přizpůsobit se tomu. Bez problému se dá chovat v kombinaci s většinou dalších okrasných ryb. V ideálních podmínkách může ve velkém jezírku dorůst hmotnosti okolo 20kg s délkou přes 1m, délka života může být v dobrých podmínkách i více než 20 let.

Barevní karasi

Velice známá a rozšířená okrasná rybka. Má velmi nízké nároky, k životu jí stačí málo, rychle se množí a bývá nutné její populaci časem redukovat. Pro život mu stačí i nádrže o objemu několik set litrů, krátkodobě přežije i promrznutí celé nádrže.

Lín obecný

Ryba s podobnými nároky jako karas, existují opět různé barevné varianty (modrá, bílá, zlatá, vícebarevné kombinace) má rád vodní rostliny, v jejichž okolí se rád zdržuje a funguje jako jakýsi „vodní zahradník“. Je to všežravec, upřednostňuje ale živočišnou potravu, hmyz, jeho larvy a jiné drobné vodní živočichy.

Jeseteři

Jsou to vývojově starší, chrupavčité ryby s velmi zajímavým vzhledem a stavbou těla. Běžně se chovají v kombinaci s kapry, nebo pstruhy, kdy spotřebovávají krmivo spadlé na dno nádrže, kterého si už ostatní ryby nevšímají. Zároveň je vhodné přikrmování granulemi určenými přímo pro jesetery, protože pouze krmivo pro kapry ani pro pstruhy není pro jesetery dlouhodobě úplně vhodné. Nejčastěji chovanými druhy jsou Jeseter Sibiřský, Jeseter Malý, Jeseter Ruský, Vyza Velká (která je jediná dravá) a jejich kříženci. Jeseteři mají nároky na teplotu vody podobné jako kapr, její čistota a obsah kyslíku by měly být o něco vyšší. Je vhodné použití filtrace a zajištění okysličení vody. Bohužel, jeseteři jsou poměrně hloupé ryby a na rozdíl od ostatních ryb se na kočku pokoušející se něco ulovit připlavou sami podívat . To je vhodné brát před jejich pořízením v úvahu. Jeseteři v jezírku (podle druhu a velikosti nádrže) mohou dosáhnout běžně délky přes 1m a hmotnosti nad 10kg.

Veslonos Americký

Další velmi zajímavá chrupavčitá ryba pocházejí z povodí Americké Mississippi. V přírodě se živí filtrováním vody, ze které získává zooplankton. Z tohoto důvodu má jeho tělo tak zvláštní tvar s protáhlým rypcem. V jezírkách si ale zvykne na konzumaci plovoucích granulovaných krmiv spolu s ostatními rybami a díky protáhlému rypci je to zajímavá podívaná. Nároky má podobné jako jeseteři, je velmi háklivý na zakalení vody při výlovu což znesnadňuje jeho chov v rybnících. V přírodě dorůstá délky okolo 2m s hmotností přes 100kg, v okrasných nádržích by to mohlo být cca 1m a cca 20kg s délkou života do 30-ti let.

Jelec Jesen a Perlín Ostrobřichý

Jsou to menší kaprovité ryby s podobnými nároky, dobře prospívají v teplých nádržích s koi kapry, daří se jim ale i v těch chladnějších se pstruhy. Mají rády alespoň menší proud vody, kaskádu, vodopád apod. Existují různé barevné varianty, Jsou to ryby zdržující se často u hladiny, odkud rády sbírají hmyz, dokážou ale lovit i plůdek jiných ryb. Dorůstají velikosti 40 – 50cm při váze okolo 2kg.

Amur Bílý

Je to velká, zavalitá, rychle rostoucí ryba, která pochází z povodí stejnojmenné řeky v Asii. Pro chov jezírkách jsou vyšlechtěné zlatá, červená a bílá varianta. Nároky jsou podobné jako u kapra, teplota vody může být i vyšší. Ve své domovině se živí býložravě, u nás je to všežravec, který preferuje rostlinou potravu, které denně může zkonzumovat víc, než sám váží, pokud je mu předkládána jiná potrava v dostatečném množství, nechává rostliny na pokoji. V případě nedostatku potravy je schopen požírat i jiné menší ryby. Je to agresivní, rychle rostoucí ryba, která může při krmení vytlačovat ostatní menší ryby. V dostatečně velkých nádržích může dorůst přes 1m s váhou nad 15kg.

Sumec Obecný

Největší dravá ryba ČR, v menších velikostech se běžně chová jeho zlatá nebo bílá varianta, živí se dravě, proto ve větších velikostech může konzumovat ostatní menší ryby v jezírku. Zdržuje se u dna, kde vyžaduje úkryt. Je možné jej krmit i granulemi, nebezpečí útoku na ostatní ryby to ale úplně neodstraní. V období tření si pohlavně dospělé ryby staví hnízda, kam kladou jikry a které potom aktivně brání proti vetřelcům, proto je pro chov větších ryb vhodná dostatečně velká nádrž, ve které může dorůst až přes 1,5m s hmotností nad 30kg.

Nádrže pro výkrm ryb

Chtěli byste mít doma jezírko, které by zkrášlilo vaši zahradu, máte rádi ryby a láká Vás zkusit chovat třeba pstruhy, ale nevíte jak na to? Jde to, a i když na pozemku nemáte potok nebo řeku. Stálý zdroj tekoucí vody je samozřejmě velká výhoda, ale jde to i bez něj. Výhodou těchto nádrží je zároveň určitá návratnost investice tvořená produkcí ryb a možností jejich prodeje.

Vzhledem k tomu, že hustota obsádky ryb v těchto nádržích může být několikanásobně vyšší než u jezírek s okrasnými rybami, např. u pstruha duhového až 50kg/m3, vyžadují tyto nádrže i poměrně častější péči a kontrolu. Ke krmení ryb se používají granulovaná krmiva s vysokým krmným koeficientem, ryby krmíme ideálně několikrát denně po menších dávkách, kdy dochází k ekonomickému využití krmiva. Pohodlné je využití krmítek pro ryby, která fungují jako dotyková, nebo s hodinovým strojkem. Konkrétním druhům ryb a jejich nárokům se věnujeme v samostatné kategorii níže.

Ryby vhodné pro výkrm

Pstruh Duhový

Pstruh Duhový je rozhodně nejčastěji intenzivně chovanou rybou v ČR. Je to dáno především tím, že má kvalitní maso, výborně přijímá granulovaná krmiva, dá se chovat v hustých obsádkách, velmi rychle roste, snáší krátkodobě teplotu vody až 25°C a nevadí mu ani mírné zakalení vody. Optimální teplota pro chov je 12 – 18°C, obsah kyslíku 8 – 12 mg/l. Kromě toho je po něm vysoká poptávka a tomu odpovídá i cena tržních ryb. To umožňuje i drobným chovatelům určitou návratnost investic vložených do vybudování nádrže pro jeho chov. U nás je obvyklá velikost tržních ryb 200-300g, které pstruh běžně dosahuje ve věku 12 – 18 měsíců, což při nákupu ročků a jejich následném výkrmu zajišťuje produkci ryb této velikosti 1x ročně. Oproti tomu v severských státech se Pd běžně odchovává do velikosti několika kilogramů, kdy velikostí, kvalitou a barvou masa připomíná lososa, po těchto rybách je i u nás zvýšená poptávka a zároveň roste i jejich prodejní cena. Pstruh se zpravidla chová v jednodruhové obsádce, případně v kombinaci se Sivenem Americkým nebo jesetery, kteří zužitkují krmivo, které propadne na dno. Pro automatizaci chovu dobře fungují dotyková krmítka, nebo krmítka s hodinovým strojkem.

Pstruha duhového je možné chovat v zajímavém množství i v nádržích bez stálého přítoku, s vhodnou konstrukcí a dostatečně dimenzovanou a funkční filtrací. Tato varianta chovu je zároveň bezpečnější z důvodu prevence vniknutí znečištění nebo původce nemoci, které může mít (a často bohužel má) u nádrží napájených z vodních toků fatální následky.

S chovem těchto ryb máme zkušenosti, v případě, že byste se rozhodli pro jejich chov a vybudování nádrže naší firmou vám se vším rádi pomůže a poradíme jak se vyhnout častým problémům.

Siven Americký

Siven má velmi podobné nároky i vlastnosti jako Pstruh Duhový, liší se pouze mírně vyšší náročností na čistotu vody a horní hranici její maximální teploty. Oproti tomu snáší i kyselé vody s nižším ph a svůj růstový potenciál využije naplno i v chladnějších, výše položených nádržích. Jeho maso je o něco kvalitnější než u pstruha duhového.

Jeseter Sibiřský

Jeseter sibiřský nachází uplatnění hlavně jako doplňková ryba, chovaná společně se pstruhy nebo siveny, kdy spotřebovává krmivo propadlé na dno. Konzumuje ale i různé drobné vodní živočichy, případně malé rybky. Dá se chovat i samostatně, kdy se krmí granulemi přímo pro jesetery. Nejvíce prospívá při teplotě vody 20 – 22°C. Má velmi kvalitní a ceněné maso, pohlavně dospělé ryby v sobě mají pravý kaviár.

Lín obecný

Zajímavou, nenáročnou rybou pro výkrm se lín stal především v Polsku. Vhodné jsou teplé, dobře se prohřívající nádrže s dostatkem rostlin, které rybám zajistí určitý podíl přirozené potravy. Má velmi dobré, ceněné maso, kvalitou srovnatelné se pstruhem. Nároky na teplotu a obsah kyslíku ve vodě jsou o něco nižší než u kapra. Ve vhodných nádržích se pohlavně dospělé ryby bez problému vytírají a tak je možné získat relativně snadno ryby pro další výkrm. Díky jeho nenáročnosti a odolnosti je chov lína zajímavou alternativou především v teplejších oblastech, kde není možné takto chovat pstruha nebo sivena.

Amur Bílý

Rybou vhodnou pro polointeznivní chov ve větších nádržích je i amur, který má nároky podobné jako kapr, díky jeho schopnosti požírání rostlin je možné ho krmit třeba i posečenou trávou tzn. prakticky zadarmo si jej vykrmit třeba v nádrži sloužící jako zdroj vody pro zavlažování. Kromě toho výborně přijímá i obiloviny, kukuřici a krmné směsi a nevyžaduje živočišnou potravu. Výborně se hodí do teplých oblastí, roste rychleji než kapr. V přírodě se u nás nevytře, proto je nutné vysazovat plůdek, rychlený plůdek nebo roční násadu. Tržní velikosti okolo 3kg ve vhodných podmínkách dosáhne ve 3. roce života. Běžně dorůstá velikosti přes 1m s hmotností i přes 20kg. Má kvalitní maso, je oblíbenější než kapr.

Kořenové filtrace a ČOV

Využití rostlin pro odčerpávání přebytečných živin z vody je jakousi přírodní alternativou biologické, částečně i mechanické filtrace. Rostliny ve spojení s nitrifikačními bakteriemi spotřebovávají živiny obsažené ve vodě, v jemném štěrku se usazují drobné nečistoty, které se zde rozkládají a poskytují potravu drobným vodním živočichům a zooplanktonu, kteří nám následně mohou pomoci s eliminací řas a sinic, zároveň můžou kvalitním zdrojem potravy pro ryby. Dobře fungující kořenová filtrace s přiměřenou kapacitou může po větší část roku bez problémů udržovat kvalitu vody v nádrži na stejné úrovni jako kvalitní filtrace. Oproti klasickým filtracím vyžaduje větší plochu, výhodou ale zůstává poměrně nízká cena a využití přírodních procesů. Kořenové čističky odpadních vod fungují na podobném principu, před vstupem do kořenové filtrace musí voda projít procesy ve vícekomorovém septiku, případně sedimentační nádrži. Voda potom velmi pomalu protéká nádrží, přičemž se zbavuje nečistot. Výsledná kvalita takto přečištěné vody bývá běžně srovnatelná s vodou v potocích a řekách, často i vyšší, to umožňuje její opětovné využití.
Copyright © 2018 jezirka-sumperk.cz | Vytvořeno webstav.com